Alt İşveren (Taşeron-Alt Yüklenici) İSG Takip Sistemi Devreye Alındı

Alt İşveren (Taşeron-Alt Yüklenici) İSG Takip Sistemi Devreye Alındı
2020-01-26

Alt İşveren (Taşeron-Alt Yüklenici) İSG Takip Sistemi Devreye Alındı

Alt işveren her ne kadar asıl işverenden bağımsız bir işverenolsa da üstlendiği işi asıl işverenin işyerinde/işorganizasyonunda yerine getirmektedir.

Bu durum da asıl işveren-alt işveren ilişkisinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin kimin sorumluluğunda olduğunun belirlenmesi sorununu ortaya çıkarmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğinde işverenlerin sorumluluklarının belirlenmesi, işçilerin korunması ve ihlal durumunda yaptırımların uygulanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle öncelikli olarak genel hatlarıyla asıl işveren-alt işveren ilişkisi ele alınacak devamında ise bu sorumluluğun sınırları çizilmeye çalışılacaktır.

Asıl işveren ve alt işveren ilişkilerinde anayasal düzenlemelerin yanı sıra 4857 sayılı İş Kanunu 77 ve 89. maddeleri arasında iş güvenliği ile ilgili hususları düzenlemiştir. 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda en kapsamlı düzenlemeleri getirmiştir. Bu kanunun düzenlemesi uluslararası mevzuatın yönlendirmesiyle ve uluslararası mevzuattan esinlenerek yapılmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na kaynaklık eden uluslararası mevzuat hükümlerini incelemek gerekirse bu konuda hüküm içeren ilk düzenleme 94 sayılı ILO Sözleşmesi’dir 

Temelinde hangi düşünce yatarsa yatsın alt işverenin işçilerinin asıl işverenin işyerinde yürütülen iş nedeniyle maruz kaldıkları iş risklerine karşı korunmalarının, alt işvereninin yanında asıl işverenin de sorumlu olduğu kabul edilmektedir.

Bu bağlamda asıl işverenin bünyesindeki alt işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği aksiyonlarını kontrol etmesi ve denetlemesi gerekmektedir. Bu kontrol ve denetim çeşitli kurumlarda çeşitli mekanizmalar yardımıyla yürütülmektedir. Bu mekanizmalara ilave olarak günümüz teknolojileri ile yapılandırılmış yazılım sistemleri çözümlerinden de faydanılmaktadır.

Bu çözümlere en güncel örnek olarak EGEROBOT firmasının bünyesinde geliştirdiği İSGSİS' i görüyoruz. Firma yetkilerinden yapılan açıklamaya göre İSGSİS içinde, kendi bünyesi içerisinde hangi işyeri veya kurumda kullanılıyor ise bu işletmelerin bünyesindeki çalışan alt işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği konularını takip edilebilen özellikler kullanılmaya başlanmış.