İLK YARDIM EĞİTİMİ

İLK YARDIM EĞİTİMİ

İLK YARDIM EĞİTİMİ

18.06.2013 Tarihli ve 28681 sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili mevzuata göre çok tehlikeli kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için bir olmak üzere, en az “Temel İlkyardım Eğitimi” alınması zorunludur.

 

Genel İlkyardım Bilgileri

 

 •  Hasta / Yaralının ve Olay yerinin Değerlendirilmesi
 •  Temel Yaşam Desteği
 •  Kanamalarda İlkyardım
 •  Yaralanmalarda İlkyardım
 •  Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlkyardım
 •  Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım
 •  Bilinç bozukluklarında İlkyardım
 •  Zehirlenmelerde İlkyardım
 •  Hayvan ısırmalarında İlkyardım
 •  Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlkyardım
 •  Boğulmalarda İlkyardım
 •  Hasta / yaralı taşıma teknikleri

 

Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mâl olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilkyardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilkyardım hayat kurtarır.