PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

“Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gereği işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek gerekmektedir.

 
  •  Patlama riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  •  Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlanması
  •  İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun hale getirilmesi

konuları işlenir.