OHSAS YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 ‘in amacı: güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proakif çözümler getirir. Hali hazırda bu sistemler varsa üzerine entegre edilebilir.

 

Günümüzde, kuruluşların sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına alması yetmemektedir. Beklentiler, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.
İster üretim isterse hizmet sektöründe olun iş ortamınızı çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz hem kanunlarca zorunlu hem de insani bir yaklaşımdır. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak uluslar arası kabul edilmiş bir standarttır.

 

Ülkemizde de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kuruluşların risk analizi yapmaları ve çalışanlarına İSG hizmetlerini sunmaları hususunda zorunluluklar getirilmiştir.

 

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OLAN BİR KURULUŞ :

 •  ISO 9001 veya ISO14001 ‘e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.
 •  Her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
 •  Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır ve sürekli iyileştirmeye yönlendirir.
 •  Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı azalır.
 •  Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 •  Kaza maliyetlerini düşürür
 •  Çalışanların motivasyonunu arttırır.
 •  Davalara ve para cezalarına sebep olabilecek kaza riskini azaltır.
 •  Firma imajını güçlendirir.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURMA AŞAMALARI

 

 

 •  Mevcut Durumun Tespiti

İlk aşamada mevcut işlerle ilgili risklerin ve tehlikelerin belirlenmesi, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları /kontrolleri ve geçmişte yaşanan iş kazaları, ramak kala olaylar ve mesleki hastalıkları belirlenir.

 

 •  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Oluşum Planı

İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli peryotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

 

 •  İSG Eğitimleri

İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi eğitimi önce en önemli olan veya yönetici çalışanlara tanıtılır. Diğer çalışanlara ise seviyelerine, yetki ve sorumluluklarına uygun bir formatta aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

 

 •  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması

Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma ekipleri oluşturmaktır. Bu ekiplerin önderliğinde risk değerlendirme metodu belirlenir ve tolere edilemeyecek durumdaki tehlikeler tespit edilir.Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği açısından risklerini belirleyen bir politika üst yönetim tarafından oluşturulur. Kabul edilemeyecek seviyedeki risklerle ilgili hedef ve bu hedeflere yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı hazırlanır. Tehlikeleri kontrol altına alacak iş yöntemleri belirlenir. Olabilecek acil durumlar, önlemler ve olması durumunda yapılması gereken faaliyetler belirlenir. Acil durum prosedür ve planları hazırlanır. İSG performans parametreleri tespit edilir.

 

 •  İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

 

 •  Yönetimin Gözden Geçirmesi

Üst Yönetim İSG yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/ önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.